bradcaump images
blog images

Üreten Nesiller

Bilgiyi tüketirken, aynı zamanda nasıl üreteceğimiz ve bilgiyi üretmenin değerini kavrama ve sahiplenme ihtiyacı oluştu. İşte bu tablo üzerine ortaya çıkan "Maker" hareketi ise teknoloji ile "kendin yap" düşüncesini bir araya getiren, "izleyici olma, kendin yap" mottosu ile ortaya çıkmış bir harekettir. Maker, düşünen tasarlayan, tasarımlarını gerçekleştiren, üreten ve bunları paylaşan bireydir. Bu noktadan hareketle “Maker Hareketi” de bireylere, düşündükleri tasarımlarını gerçekleştirme imkanı sunarak tüketen değil üreten ve inovasyon ruhuna sahip bir toplum oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. 

Yeni nesiller yakın gelecekte: Birçok kaynaktan topladıkları bilgiyi “eleştirel düşünme becerileri” ile süzüp, “Yaratıcılıklarını” kullanarak, Başkaları ile “ekip çalışması içinde”, Özellikle “bilişim becerilerini” işe koşarak, Günlük hayatlarında karşılaştıkları “problemleri çözüp” katma değer oluşturarak hayatlarına devam edecekler.

Okullardaki müfredatlar kapsamında öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız yoğun ezbere dayalı bilgi, sınav sistemi ve üniversitede bir bölüm kazanma çabası hayatımızın asıl amaçlarını unutur hale getirdi. Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün çocukları ve gençleri, gerçekten, problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları araştıran, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişiyor mu?

21. yüzyılda ülke olarak gelişmek ve liderlik edebilmek için dijital çağın gerektirdiği beceriler ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dünya artık her şeyin akıllısının makbul olduğu yeni bir üretim tarzına geçiyor. Bu yarıştaki başarı şansımız biraz da çocuklarımıza bu çağın alfabesi olan kodlamayı öğretmekten geçiyor.

Kodlama; bilgisayarlara, elektronik sistemlere adım adım verilen talimatları izlemelerinin ve tam olarak ne yapmaları gerektiğinin söylenmesidir.

Çocuklarımızın hazır olan teknolojileri hiçbir yaratıcılık gerektirmeden tüketmeleri yerine, erken yaşlardan itibaren üretim bilgi ve becerileri kazandırmak en önemli ilke ve hedeflerimiz arasındadır.  

Hayal eden, düşünen, sorgulayan, tasarlayan, üreten, ürettiğini paylaşan ve tüm bu süreçlerde çevresiyle sosyal etkileşim içinde olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamak bizim için en büyük mutluluktur.