bradcaump images

KodlamaKodlama, bilgisayarlara, elektronik sistemlere adım adım verilen talimatları izlemelerinin ve tam olarak ne yapmaları gerektiğinin söylenmesidir. Dünya artık her şeyin akıllısının makbul olduğu yeni bir üretim tarzına geçiyor. Bu yarıştaki başarı şansımız biraz da çocuklarımıza bu çağın alfabesi olan kodlamayı öğretmekten geçiyor.

Bugün çocukların aldıkları eğitimle, şu an ki meslekleri icra etme şansları olmayacak. Artık ‘tasarım çağı’ndayız. Çocuklarımızın iş ve sosyal hayatlarında kendi mesleklerini icat edebilecekleri becerilerle donatılması gerekmektedir. Bu becerilerin en başında ise kodlama gelmektedir. Kodlama artık bundan sonra yabancı dil bilmek kadar önemli olacak.

Kodlama ve algoritma ile çocuklar;

  • Problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, 
  • Sistematik ve alternatif düşünebilmeyi
  • En kısa çözüm önerileri sunabilmeyi 
  • Olaylar arasındaki ilişkileri görebilme becerileri kazanırlar

Çocuklar algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar.

Kodlama,

Yeniliği harekete geçirir. Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir. Özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar.

Matematik, okuma-yazma ve fen bilimleri gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler. Kodlamadaki düşünme tarzı; mantıksal yaklaşımı, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözmeyi gerektirir. Çocukların kodlama ile tanışmaları, kullandıkları cihazları faydalı araçlara dönüştürür.

Her çocuk gelecekte bilgisayar mühendisi veya yazılımcı olmayacak. Günümüzde teknoloji o kadar hayatımızın içinde ki kodlama mantığını, algoritmik düşünce yapısını, analitik bir düşünce ile problemlere çözüm üretebilmeyi özümseyememiş çocuklar, gelişmelere çok uzak kalacaklardır.