bradcaump images

Eğitimin Geleceği“Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek yarınlarından çalarız.” John Dewey

Yaklaşık yüz yıl önce yaşamış eğitim kuramcısı John Dewey’in bu sözü söylendiği dönemin ötesinde günümüzde yani 21. yüzyılda da aynı geçerlilikte karşımızda duruyor. 

Müfredata dayalı içerik aktarımı yapılan eğitim, yerini yaparak, deneyimleyerek öğrenmeye, hayal etmeye, hayal ettiğini tasarlamaya ve üretmeye bırakıyor. Teorik eğitimin yerini uygulamalı eğitim almalıdır ve bu dönüşüm geç bile kaldı. Uygulayarak, yaparak öğrendiğimiz bilgi kalıcı oluyor. 
Çocuklar, kendilerine özgürlük alanları belirlendiği zaman keşfedemeyecekleri, yeteneklerinin üstüne çıkamayacakları durumları olmaz. Çocuklar yeteneklerini nasıl keşfedebilirler, nasıl yol gösterebiliriz?

Çocuklara matematik, biyoloji, fizik, müzik, sanat öğreteceğiz ama tüm bunları öğretmek yetmiyor. 21. yüzyıl yetkinliklerini de vermemiz gerekiyor.
Disiplinler arası etkileşim ön planda olmalı. Sadece matematik, sadece fen, sadece sosyal bilimler değil bütün disiplinlerin etkileşim içinde olduğu modeller, sonuç odaklı değil süreç odaklı kazanımlar artık önemli hale gelmeye başladı. 

Fen bilimleri ve mühendislik bir düşünme sistematiği, matematik bu sistematiğin dili, teknoloji ise aralarında veri paylaşımı sağlayan bir araçtır.  
Bu alanın birlikte kullanımı yeni buluş ve teknolojilerin yolunu açacaktır.